VAK Pardubice


Informační povinnosti emitenta cenného papíru

 

 

Informace o převodu akcií na majitele na akcie na jméno

Dle rozhodnutí představenstva (v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb.) dochází ke změně akcií společnosti, vydaných na majitele, na akcie na jméno.

Více v dokumentech:

 

 

Informace o převodu podoby akcií ze zaknihované na listinnou

Dle rozhodnutí valné hromady společnosti konané 29. května 2008 dochází ke změně akcií společnosti ze zaknihované podoby na podobu listinnou.
Více v dokumentech:

 

Archiv dokumentů,

vztahující se k plnění informační povinnosti emitenta registrovaného cenného papíru:

hydra DESIGN 2010