VAK Pardubice


Upozornění na přerušení dodávky pitné vody:

Může se stát, že při otevření kohoutku vytéká zakalená voda. Rezavohnědé zabarvení způsobují částice oxidu železa, které vznikají korozí vnitřních stěn vodovodního potrubí. Tyto částice se za normálních okolností usazují na stěnách potrubí. Ty ale můžou být při změně rychlosti nebo směru proudění v trubním vedením, při manipulaci s uzávěry, při opravách nebo údržbě rozvodné sítě atd., uvolněny do distribuované pitné vody a následně se projeví zákalem.
Oxidy železa nejsou zdraví škodlivé, větší množství jejich uvolněných částic však negativně působí na vzhled a chuť pitné vody. Aby Vám z vodovodního kohoutku opět tekla průzračná voda, stačí ji nechat chvíli odtéct. Pokud by se Vám však zdálo, že tato zakalená voda teče příliš dlouho, nebo že se tento jev opakuje příliš často, obraťte se, prosím, na naši společnost. Po dobu, kdy u Vás teče takto zakalená voda, používejte Vaše domácí přístroje potřebující k provozu vodu z řadu (pračky, myčky na nádobí, varné konvice, sprchy, vany, atd.) jen v nejnutnějších případech. Částice oxidu železa by totiž mohly zanést trysky nebo ventily těchto zařízení. Zabarvenou vodu rovněž nepoužívejte na praní - mohlo by dojít k nežádoucímu obarvení prádla. 
 

 

Dne 24.9. od 22 hod do 25.9.2021 cca 13 hod, dojde z důvodu opravy vodovodního řadu k přerušení dodávky vody v části obce Časy.  

 

Upozorňujeme občany na přerušení dodávky pitné vody dne 27.9. 2021 v době od 8:00  -  12:00 hod. v Pardubicích ulici Drozdická z duvodu opravy armatury. Za případné problémy se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Dne 29.9.2021 v době 08:00 - 15:00 h. dojde z důvodu opravy vodovodního řadu k přerušení dodávky vody v Pardubicích, ul. Na Hrádku.

 

Dne 5.10.2021 v době od 8 do 15 hod, v části obce Pardubice, v ulici Na Hrádku.

 

Upozorňujeme občany na přerušení dodávky pitné vody dne 6.10. 2021 v době od 8:00  -  12:00 hod. v onbci Staré Čívice ulici Olšová a Chotkova z duvodu opravy vodovodního řádu. Za případné problémy se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Upozorňujeme občany na přerušení dodávky pitné vody dne 14.10. 2021 v  době od 8:00  -  14:00 hod. v obci Staré Čívice z duvodu poruchy na vodovodním řádu. Náhradní zásobení pitnou vodou bude zajištěno pomocí zásobníků. Za případné problémy se předem omlouváme a děkujeme za pochopení.

hydra DESIGN 2010