Ve společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. se staráme, aby obyvatelé i firmy z Pardubicka měli k dispozici vodu v co nejlepší kvalitě a aby jejich kanalizační systémy fungovaly bez problému. Přinášíme také možnosti k rozvoji infrastruktury, rekonstrukci a monitoringu stavu starých potrubí a stok.

Jak započala naše historie na Pardubicku

Společnost VaK Pardubice a.s., jak ji známe dnes, vznikla v roce 1994 jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky. Historie vodárenské infrastruktury však na Pardubicku sahá až do počátku 20. století.

Pro Pardubice byl významným dnem 19. říjen roku 1907. Do nově vybudovaného městského vodovodu byla vpuštěna voda. Tím naši předci završili obtížné řešení problému s nedostatkem kvalitní pitné vody ve městě. Pardubice se tak zařadily mezi města, která se mohla pyšnit moderním technickým řešením zásobování. Nový vodovod umožnil zdravé bydlení a otevřel tak cestu k dalšímu všestrannému rozvoji.

To vše je ale už historie

Vodovody a kanalizace dnes

Dnes má společnost VaK Pardubice a.s. kolem 300 zaměstnanců, kteří se starají o provoz a údržbu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Řešíme také řadu dalších aktivit, jako jsou havárie na vodovodní a kanalizační síti, instalace vodoměrů nebo dohled nad výstavbou nových sítí. Tak, aby všichni lidé mohli užívat vodovodní řad i kanalizaci bez starostí a v co největší kvalitě.

Snažíme se také neustále investovat do modernizace sítí, a to ve stávajících i nových projektech. I proto jsme vybavení moderními technologiemi, jako je kamerový monitorovací vůz nebo vozový park, ve kterém se nacházejí i speciální typy strojů pro tlakové čištění stok.

Rozvoj, investice, modernizace

Víme, že investice do modernizace je v našem oboru velmi důležitým aspektem. Díky ní totiž budou vodovodní a kanalizační sítě i v budoucnu odpovídat své době a potřebám obyvatel. Proto máme vypracovaný plán výstavby, do kterého jsou zahnuté investiční požadavky měst a obcí. V plánu najdete i akce, kterými vyřešíme zvýšení kapacity vodních zdrojů a zlepšení kvality pitné vody.

V oblasti zásobení pitnou vodou jsou naší prioritou akce:

 • Vodárenská soustava Východní Čechy
 • Zajištění kapacity a kvality Skupinového vodovodu Pardubice
 • Zajištění kvality pitné vody pro skupinový vodovod Přelouč 
 • Skupinový vodovod Holicko II. 
 • Zajištění kapacity a kvality pro skupinový vodovod Pardubice – intenzifikace Pardubice – intenzifikace úpravny vody Hrobice
 • Vodní zdroj Nemošice
 • ÚV Studená Voda

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod jsou naší prioritou akce:

 • Kanalizace Opočínek
 • ČS Černá za Bory
 • Rekonstrukce ČOV Záboří nad Labem
 • Kanalizace Dašice – Zminný a kanalizace Přelouč, Lhota – Škudly 
 • BČOV Pardubice – příjmové stanice dovážených odpadů
 • Němčice – kanalizace a Němčice – zdvojení výtlaku

Struktura společnosti

Společnost VaK Pardubice a.s. je akciovou společností smíšeného typu a je vlastníkem i provozovatelem vodohospodářské infrastruktury. Akcie vlastní převážně města a obce v bývalém okresu Pardubice.

Majoritním akcionářem společnosti je statutární město Pardubice. Společnost se dále člení na tři důležité vedoucí segmenty: výrobní úsek, obchodně-ekonomický úsek a technický úsek.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti