• Cena vody

  Cena vody

  Cena pro vodné a stočné platná od 1. 1. 2022

  2022 Cena bez DPH
  [Kč/m3]
  DPH (10%)
  [Kč/m3]
  Cena vč. DPH
  [Kč/m3]
  Vodné 47,36 4,74 52,10
  Stočné 48,09 4,81 52,90
  ZOBRAZIT STARŠÍ CENÍKY

  Jak na napouštění bazénů

  Jak napustit bazén, abyste sobě či sousedům v obci nezpůsobili komplikace? Stačí se řídit jistými pravidly. Vodu si také můžete nechat dovézt cisternou.

  Pravidlo 1: Napouštějte pomalu

  Klasická vodovodní přípojka nezvládne tak velký odběr najednou. Napouštění bazénů velmi zatíží síť, což může způsobit okamžitý nedostatek vody tam, kde jsou slabší zdroje nebo menší rezervoáry. Proto napouštějte bazén lehkým pootočením kohoutku po etapách, několik dní po sobě.

  Napouštění bazénu z obecního řádu
  Pro představu, denní spotřeba vody na jednoho člověka je cca 120 l. Bazén má např. 15 m3 (15 000 l vody). Při napuštění bazénu najednou by byla spotřeba taková, jako by v domácnosti žilo 125 osob.
  Napouštění bazénu z vodovodního řádu

  Pravidlo 2: Napouštějte spíše v týdnu a večer

  Ideální je napouštět bazén mimo odběrovou špičku, tedy nejlépe přes noc, cca mezi 21. a 5. hodinou ráno. Lepší jsou také všední dny, protože v obcích je lidí. Při spuštění většího množství kohoutů by totiž mohlo dojít k poklesu tlaku ve vodovodním řadu. Lidem by mohla voda téct pomaleji.

  Pravidlo 3: Zakalila se voda? Přestaňte napouštět

  Pokud se v bazénu objevila lehce zakalená voda, vypněte kohout. Může za to rychlé proudění vody, které uvolnilo sedimenty na vnitřní straně potrubí (tzv. inkrusty). Jde o drobný nezávadný zákal, který ale může být nepříjemný. Vyčkejte, než se sedimenty usadí a můžete znovu napouštět. 

  Pravidlo 4: Nevíte si rady? Nechte si vodu dovézt

  Pokud si nejste jistí, jak bazén napouštět správně a nechcete zkomplikovat situaci sobě ani sousedům, zavolejte na provozní středisko a zeptejte se nás. Můžete si také domluvit dovezení vody cisternou. Bližší informace vám sdělíme na příslušném provozním středisku.

 • Kvalita vody

  Kvalita vody

  Dočasné změny v kvalitě vody skupinového vodovodu Pardubice

  V současné době probíhá rekonstrukce úpravny vody Hrobice. Jedná se o největší úpravnu vody společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o výkonu 200 l/s. V následujícím období bude úpravna vody pracovat v omezeném režimu a s dílčími odstávkami. Tyto odstávky bude nutné pokrýt dodávkami vody z externích zdrojů (KHP Hradec Králové a VS Chrudim).

  V důsledku výše uvedeného může docházet ke změně směru prodění ve vodovodní síti a docházet k uvolnění tzv. inkrustů na vnitřní straně potrubí, což se projeví lokálním zákalem vody. Tento zákal je způsoben oxidy železa, které nejsou zdraví škodlivé, avšak větší množství uvolněných částic může negativně působit na vzhled a chuť pitné vody.

  Rekonstrukce pitné vody z Chrudimi

  Od března roku 2022 bude pokračovat rekonstrukce přivaděče pitné vody z Chrudimi, který zásobuje vodojem Mikulovice odkud je voda rozváděna do Pardubic – Dukla, Jesničánky, Pardubičky, Dubina, Staré Čívice, Popkovice, Dražkovice, Nemošice, Mnětice, Drozdice, Černá za Bory, Žižín, Svítkov, Lány na Důlku, Opočínek, Čepí, Dubany, Starý Mateřov, Barchov, Bezděkov, Staré Jesenčany, Třebosice, Mikulovice, Blato, Ostřešany a Srnojedy. Tato skutečnost může mít dopad na složení pitné vody v ukazateli tvrdost vody. Podrobnější informace naleznete na odkaze níže.

  Nejrychlejším opatřením je nechat prudce odpustit část vody do doby zlepšení jejího vzhledu. V případě, že krátké odpuštění vody nepomůže nebo se jev opakuje příliš často, obraťte se prosím na naši společnost (Poruchová služba – nepřetržitý provoz: 466 798 421, 466 310 357), abychom provedli odkalení přívodního potrubí.

  Po dobu zákalu používejte své domácí přístroje (pračky, myčky na nádobí, varné konvice, sprchy, vany atd.) jen v nejnutnějších případech. Zabarvenou vodu rovněž nepoužívejte na praní – mohlo by dojít k nežádoucímu obarvení prádla.

  Oznámení Chrudimpdf121.48 KB
  Za způsobené komplikace vzniklé v důsledku rekonstrukce se Vám tímto omlouváme a žádáme o shovívavost a trpělivost při řešení nastalých situací.
 • Odečty vodoměrů

  Odečty vodoměrů

  Odečty vodoměrů provádějí zaměstnanci VaK Pardubice v pravidelných intervalech v závislosti na velikosti odběru vody. V domácnostech bývá obvyklý interval čtvrt roku.

  Nemůžete být přítomní při odečtu vody?

  Pokud nemůžete být při odečtu vody přítomní v místě odběru, odečítač zde zanechá odečtový lístek. Poštovné za tento lístek hradí Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Proto vás prosíme o jeho vyplnění a odeslání.

  Odečet vody VaK Pardubice

  Nahlášení stavu vodoměru elektronickou poštou

  Stav vodoměru můžete také nahlásit elektronickou poštou na adresu odecty-7@vakpce.cz

  Aby bylo možné odečet přiřadit odběrnému místu, je nutné v e-mailu uvést

  • adresu umístění vodoměru (někdy se liší od adresy odběratele)
  • číslo vodoměru
  • stav vodoměru
  • datum odečtu vodoměru
 • Výstavba vodovodů a podvodních přípojek

  Výstavba vodovodů a podvodních přípojek

  Objednávky na výstavbu vodovodních přípojek zasílejte na jednotlivá provozní střediska. Výstavbu provádíme podle volných kapacit ve spolupráci s investičním oddělením.
 • Lokalizace poruch vodovních potrubí

  Lokalizace poruch vodovodních potrubí

  Potřebujete pomoci s lokalizací poruchy ve vodovodním potrubí? Lokalizaci provádíme pomocí elektroakustického korelátoru Enigma a Eureka 3 (typ s počítačovým vyhodnocením signálu. Neváhejte nás kontaktovat pro vyřešení problému.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti